NYC Skyline BW

Lựa chọn hồ sơ khen thưởng cần nộp (biểu mẫu hồ sơ đã được Ban Thi đua - Khen thưởng đính kèm trong mục biểu mẫu, đơn vị có thể tham khảo trước khi nộp hồ sơ)

© 2020 Designed by Lê Hoàng Phúc - Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại hỗ trợ: 0937670546 Email: phuclh@danang.gov.vn

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now