dn1.jpg

ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC THÀNH PHỐ

ĐÀ NẴNG LẦN V (2020 - 2025)

Thời gian: 8:00 ngày 28 - 9 - 2020

Địa điểm: Nhà hát Trưng Vương thành phố Đà Nẵng

Khen thưởng Cờ Thi đua của UBND thành phố đối với 30 đơn vị tiêu biểu của các khối cụm thi đua trên địa bàn thành phố; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố đối với 108 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu nhất của các ngành và 60 tập thể, cá nhân tiêu biểu của các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

© 2020 Designed by Lê Hoàng Phúc - Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại hỗ trợ: 0937670546 Email: phuclh@danang.gov.vn

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now